Τοποθεσία: Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας

Τηλέφωνο:  (+30) 6942 015 510

Website: www.parisvillas.gr